Hållbarhet

Varje gång en produkt produceras ger det upphov till utsläpp och resursutvinning. När vi handlar stora mängder blir det per automatik stora utsläpp. Samtidigt har vi hamnat i ett läge där många produkter helt enkelt är för dåliga, av för låg kvalitet. De går sönder och vi tvingas slänga dem, och vi behöver då köpa nya igen.. Så är den onda spiralen igång med ÄNNU fler produkter och nya utsläpp.

# När vi istället hyr produkter mot en månadskostnad tvingar vi producenter att göra produkter som håller länge och som går att laga. 

# När produkterna används mycket och av många kan vi producera färre saker vilket leder till minskade utsläpp.

# I vårt cirkulära flöde går produkten tillbaka till producenten när den inte längre går att använda och producenten kan då använda komponenterna i produkten för att producera nya saker, för ett nytt cirkulärt flöde.